A A A

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Katedra współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Współpraca z ośrodkami naukowymi

 

Katedra współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowo – badawczymi w zakresie organizacji konferencji, publikacji naukowych, realizacji lub przygotowania projektów badawczych. Sa to następujące:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Radomska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika w Zagrzebiu
 • Uniwersytet w Żylinie
 • EPTS - European Platform of Transport Sciences
 • YFE  - Young Forum of European Transport Sciences
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Polska Akademia Nauk;
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Croatian Academy of Engineering
 • Uniwersytet Św. Klemensa w Bitoli (Macedonia)
 • Uniwersyter w Maribor (Słowenia)
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

 

 

Współpraca z instytucjami praktyką gospodarczą

Katedra w pracy naukowo – badawczej i eksperckiej współpracuje z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami, np:

 • EKG ONZ , Geneva  (udział w grupach roboczych KTW)
 • Parlament  Europejski (ekspertyzy)
 • International Transport Forum (Paryż)
 • DVWG (Berlin)
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Krakowa
 • FGM Amor – Austrian Mobility Research
 • Polski System Dystrybucji
 • Cargo 69
 • PKP Cargo
 • Przewozy Regionalne
 • PKS Gryfice
 • PKS Szczecin
 • Bart Wal
 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza
 • Żegluga Bydgoska
 • KPM CONSULT (Czechy).

 

 

Katedra utrzymuje również kontakty z praktyką gospodarczą, czyli licznymi przedsiębiorstwami z branży TSL.

 

Osiągnięciem Katedry jest działalność ekspercka w międzynarodowych organizacjach i instytucjach. Szczególnie zaangażowana w działalność międzynarodową jest prof. E. Załoga (m.in. konsultant Banku Światowego, ekspert Komisji Europejskiej w 6. Programie Ramowym UE, członek Grupy Roboczej EKG ONZ). Od kilku lat Katedra uczestniczy w programie UE "EUREKA - LOGCHAIN".

Poszczególni pracownicy Katedry pełnią funkcje w krajowych organizacjach zawodowych (PTE) i ciałach ustawowych (rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej). Są także członkami różnych paneli ekspertów, m.in. Urzędu Marszałkowskiego dla ZPORR, Forum Trzydziestolatków przy Ministrze Infrastruktury, doradcy Prezydenta Miasta Szczecina. Katedra jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji TRANSLOG/ EURO - TRANS, która podejmuje najważniejsze problemy współczesnego transportu europejskiego.