A A A

Linki

 

Polecane linki internetowe:

 1. Uniwersytet Szczeciński - http://www.univ.szczecin.pl
 2. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - http://www.wzieu.pl
 3. Międzynarodowe Forum Transportu - http://www.internationaltransportforum.org

 

Organizacje i urzędy:

 1. Urząd Miasta Szczecin - http://www.szczecin.pl
 2. Ministerstwo Infrastruktury - http://www.mi.gov.pl
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - http://www.gddkia.gov.pl
 4. Komisja Europejska - http://ec.europa.eu
 5. OECD - Organisation for economic co-operation and development - http://www.oecd.org
 6. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - http://www.igkm.pl
 7. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej - http://www.kigm.pl
 8. CIVITAS - http://www.civitas.eu
 9. Rowerowy Szczecin - http://www.rowerowy.szczecin.pl

 

Statystyki:

 1. Główny Urząd Statystyczny - http://www.stat.gov.pl
 2. EUROSTAT - http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

Polecane e-gazety:

 1. Gazeta transportowa - http://www.pgt.pl
 2. Rynek kolejowy - http://www.rynek-kolejowy.pl