A A A

Konferencje

Katedra Systemów i Polityki Transportowej Wydziału  Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi cykliczne konferencje i seminaria naukowe wspierające dorobek naukowy oraz upowszechniające praktyczne aspekty gospodarowania w transporcie  - w wymiarze europejskim, polskim oraz regionalnym.

 

Katedra organizuje corocznie we współpracy  ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie międzynarodową konferencję  naukową EUROTRANS, zaliczaną w kraju do prestiżowych.

Dotychczas odbyło się dwanaście edycji konferencji Euro – Trans (do 2008 r. pod nazwą TRANSLOG):

 • TRANSLOG 2001: „System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja”, Szczecin 11-12.09.2001 r.
 • TRANSLOG 2002: „Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych”, Szczecin 18-19.09.2002 r.
 • TRANSLOG 2003: „Współczesne przemiany na europejskim rynku usług transportowych” Szczecin 18-19.09. 2003 r.
 • TRANSLOG 2004: „Rola transportu w kształtowaniu rozwoju społeczn-gospodarczego regionów oraz w procesach integracyjnych”, Szczecin 20-21.09.2004 r.
 • TRANSLOG 2005: „Zintegrowane łańcuchy transportowe – przesłanki i warunki rozwoju”, Szczecin 15-16.09.2005 r.
 • TRANSLOG 2006: „Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia”, Warszawa 21-22.09.2006 r.
 • TRANSLOG 2007: „Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013”, Szczecin 13-14.09.2007 r.
 • EUROTRANS 2008: „Transport. Ekonomika i biznes”, Warszawa, 17-18.09.2008 r.
 • EUROTRANS 2009:, Innowacje w transporcie- zarządzanie, technologie, procesy”, Szczecin 17-18.09.2009 r.
 • EUROTRANS 2011: „Konkurencyjny i zrównoważony transport – po kryzysie, co dalej?”, Warszawa 10-11.10.2011 r.
 • EUROTRANS 2012: „Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość”, Szczecin 24-25.09.2012 r.
 • EUROTRANS 2014: "Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej", Szczecin 13.05.2014
 • EUROTRANS 2016: "Transport. Wzrost i rozwój", Szczecin 19-20.09.2016

 

Katedra organizuje także ogólnopolskie seminaria  naukowe, poświęcone dyskusji  nad aktualnymi zagadnieniami transportowymi, w ujęciu teoretycznym i pragmatycznym.

Dotychczas odbyło się następujące seminaria:

 • Nowoczesne technologie w transporcie  (2002),
 • Telematyka w transporcie (2003)
 • Spedycja w sektorze TSL (2004)
 • Rozwój infrastruktury transportu w Polsce (2005)
 • Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu (2006),
 • Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2008),
 • 65-lecie szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość (2010),
 • Pasażerski transport regionalny – współczesne wyzwania (2011),
 • Ceny i koszty w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2013),
 • Konkurancja i kooperacja w transporcie samochodowym. Seminarium połączone z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr hab. inż. Huberta Bronka (2015)

 

Ponadto następujące dodatkowe seminaria:

 • Statystyka transportu drogowego jako narzędzie monitoringu przewozów (2010),
 • Problemy transportowe Miasta Szczecina (2010),
 • Żegluga śródlądowa w Polsce. Gałąź konkurencyjna czy schyłkowa? (2012),
 • Transport własny czy obcy? - uwarunkowania decyzji firm produkcyjnych (2012).