A A A

Historia Katedry

Rodowód Katedry Systemów i Polityki Transportowej sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas w strukturze Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej funkcjonowała Katedra Ekonomiki Transportu, kierowana przez prof. Przemysława Małka,a później, w ramach Instytutu Ekonomiki Transportu - Zakład Kompleksowych Problemów Transportu, kierowany przez prof. Waldemara Grzywacza.

 

W strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, do 1995 roku funkcjonowała Katedra Ekonomiki Transportu. W lutym 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US utworzono (w ramach nowo powołanego Instytutu Transportu i Logistyki) Katedrę Systemów i Polityki Transportowej. Kierownictwo objęła dr hab. prof. US Elżbieta Załoga. We wrześniu 2005 roku, w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale, Katedra została wzmocniona o pracowników naukowych Katedry Transportu Kolejowego oraz Katedry Transportu Samochodowego (geneza obydwu Katedr sięga początku lat 60-tych ubiegłego wieku, z chwilą ich utworzenia na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej).

 

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest siedem osób: kierownik Katedry – prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk, dr Dariusz Milewski, dr Tomasz Kwarciński dr Agnieszka Gozdek, mgr Emilia Kuciaba oraz mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz.