A A A

Granty

Granty badawcze zrealizowane lub w trakcie realizacji:

  1. Dariusz Milewski: Model systemu logistyczno – produkcyjnego - (2008 - 2009), Krajowy Konkurs 35, badawczy własny, Nr N N115 267635. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Uniwersytet Szczeciński
  2. Dariusz Milewski: Model Systemu Logistycznego Polski jako czynnik ko modalności – (2009 - 2010). Grant krajowy - badawczy własny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Politechnika Warszawska
  3. Tomasz Kwarciński: Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu (2009-2011). Grant badawczy własny, N N112 291837. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Uniwersytet Szczeciński
  4. Elżbieta Załoga (kierownik), Agnieszka Wysocka: Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce (2010-2012). Krajowy Konkurs 38, grant promotorski, N N112 344338. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Uniwersytet Szczeciński
  5. E. Załoga (kierownik) J. Perenc, D. Milewski, T. Kwarciński, M. Zioło, A. Drewnowski: Modele funkcjonowania transportu regionalnego w Polsce – (2011 – 2012). Krajowy Konkurs 40, badawczy własny, N112 368440. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Uniwersytet Szczeciński
  6. Elżbieta Załoga (kierownik), Emilia Kuciaba: Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich – (2011 – 2013). Krajowy Konkurs 40, grant promotorski N112  382240. Narodowe Centrum Nauki - Uniwersytet Szczeciński