A A A

Dydaktyka

Zainteresowania badawcze i naukowe pracowników Katedry obejmują szeroko rozumianą sferę transportu, spedycji oraz logistyki w ujęciu zarówno makroekonomicznym (polityka transportowa, system transportowy państwa, rynek usług transportowych, strategie rynkowe sektora TSL), jak i mikroekonomicznymi (przedsiębiorstwo transportowe, organizacja i zarządzanie procesami transportowymi, spedycja, technologia transportu, efektywność i produktywność transportu) oraz przekrojowym (ekonomika transportu, przewozy międzynarodowe, rachunek ekonomiczny w transporcie i łańcuchu logistycznym).

 

W ujęciu gałęziowym zainteresowania te odnoszą się do:

 • transportu samochodowego;
 • kolejowego;
 • wodnego śródlądowego;
 • multimodalnego;
 • komunikacji miejskiej.

 

Pracownicy Katedry Systemów i Polityki Transportowej prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia, Logistyka oraz na kierunku Europeistyka z następujących przedmiotów:

 • Ekonomika transportu,
 • Polityka transportowa,
 • Transport międzynarodowy,
 • Rynek usług transportowych,
 • Strategie rynkowe w transporcie i spedycji,
 • Spedycja,
 • Spedycja międzynarodowa,
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego,
 • Technologia transportu samochodowego,
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego,
 • Transport regionalny,
 • Technologia transportu kolejowego,
 • Rachunek ekonomiczny w transporcie,
 • Rachunek Ekonomiczny w łańcuchu logistycznym,
 • Wykład promotora,
 • Seminarium licencjackie,
 • Seminarium magisterskie,
 • Wykłady fakultatywne oraz przedmioty w potoku anglojęzycznym.