A A A

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

 

Spis artykułów opublikowanych w latach 2008-2014:

 

 1. Zuzanna Kłos, Dariusz Milewski: Znaczenie portów lotniczych w Polsce – ich rozwój i wpływ na regiony. W: Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego – Implikacje dla regionów. ZNUS nr 491, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15.
 2. Promocja komunikacji miejskiej i przykłady jej wdrażania w miastach Polski i Europy Zachodniej – Konferencja Naukowa „Transport i motoryzacja w regionie w dobie kryzysu” organizowana przez Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Szczecinie, opublikowane w Journal of Modern Technologies in Transport, Zeszyt nr 4, Szczecin 2009;
 3. Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie rynku usług transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 575 – EPU nr 46.
 4. Programy CIVITAS jako wsparcie dla bardziej ekologicznego, komfortowego i bezpiecznego transportu miejskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, PTiL nr 9
 5. Nowoczesne technologie wspomagające bezpieczeństwo w transporcie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 600 – PTiL nr 10.
 6. Transport miejski w polityce transportowej Unii Europejskiej. E. Załoga, Z. Kłos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (2010);
 7. Znaczenie jakości w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. III Konferencja Doktorantów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (2010)
 8. Z. Kłos, E. Burzec Burzyńska: Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej na przykładzie polskich miast. IV Konferencja Doktorantów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (2011);
 9. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju lotniczych przewozów towarowych w Polsce. Konferencja Naukowa „Strategie i logistyka w sektorze Usług” UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011;
 10. Finansowanie komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Szczecina. Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2011, SGH w Warszawie.
 11. Z. Kłos, A. Wysocka: Oferta przewozowa regionalnych portów lotniczych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Seminarium Naukowe „Pasażerski transport regionalny. Współczesne wyzwania”, 5.12.2011.
 12. Counteracting the effects of the development of individual transport in Europe. Międzynarodowa konferencja Euro-Trans 2012, ZNUS Nr 743, PTiL nr 20, Szczecin 2012.
 13. Z. Kłos, B. Gorlewski: Value of financial and non-financial benefits of an infrastructure project in a feasibility study – empirical analysis of users’ preference. W: Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, red. P. Wyrozębski, Wydawnictwo Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 14. E. Załoga, Z. Kłos-Adamkiewicz: Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego. „Transport miejski i regionalny” 5/2013.
 15. Non-financial advantages of urban cycle-hire scheme. Proceedings of the 11th European Transport Congress (Editors: Michal Jerabek, Milan Sliacky), Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University In Prague, 2013.
 16. Z. Kłos-Adamkiewicz, Korzyści dla miast i regionów wynikające ze zwiększania wartości usługi publicznego transportu zbiorowego. Publikacja Wojewoódzkiego Urzędu Pracy, 2013.
 17. Z. Kłos-Adamkiewicz, G. Kondraciuk-Gabryś, J. Perenc, E. Załoga, Preferencje użytkowników transportu w świetle badań rynkowych. ZNUS Nr 792, PTiL nr 24, Szczecin 2013, s. 105-148.
 18. Z. Kłos-Adamkiewicz, A. Wysocka, Problemy bezpieczeństwa, mobilności osób niepełnosprawnych oraz prawa użytkowników transportu. ZNUS Nr 792, PTiL nr 24, Szczecin 2013, s. 149 – 162.
 19. Z. Kłos-Adamkiewicz, Koszty i korzyści funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów. ZNUS pt. „Koszty i ceny w transporcie. Aspekty pragmatyczne” Nr 814, PTiL nr 26, s. 55-66.
 20. Z Kłos-Adamkiewicz, Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” 2/2014, s. 124 – 129.
 21. P. Niedzielski, M. Skweres-Kuchta, Z. Kłos-Adamkiewicz, Rozwój sektora usług w Szczecinie a zarządzanie mobilnością w ramach generatorów ruchu. „Transport miejski i regionalny” 10/2014, s. 25-30.
 22. P. Niedzielski, M. Tomczyk, Z. Kłos-Adamkiewicz, Creating value from the point of view of knowledge oriented economy. W: Nachlatigkeit, ökonomische Gleichgewichte und Wertschöpfung. Red. H. Witte, Serie Extensión, Colección Estudios Sociales y Humanidades, Bahía Blanca, Argentina 2014, s. 139-154.

 

Badania statutowe:

 1. Kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Polsce - Etap I. Warunki rozwoju segmentów rynkowych w kolejowych przewozach towarowych w Polsce. Badania statutowe WZiEU US, 2009 (współautorzy: E. Załoga, A. Drewnowski, A. Wysocka)
 2. Kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Polsce – Etap II. Problematyka funkcjonowania rynku kolejowych operatorów przewozów towarowych w Polsce. Badania statutowe WZiEU US, 2010 (współautorzy: E. Załoga, A. Drewnowski, A. Wysocka)
 3. Problematyka funkcjonowania infrastruktury kolejowej w Polsce. Kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce – Etap II – badania statutowe WZiEU US, 2012 (współautorzy: E. Załoga, A. Drewnowski, A. Wysocka)