A A A

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Magister Zuzanna Kłos-Adamkiewicz jest zatrudniona na stanowisku asystenta od 2009 roku.

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Zdobyła tytuł licencjata za pracę pt. "Transport lotniczy jako czynnik konkurencyjności regionów w Polsce". Następnie zdobyła tytuł magistra na kierunku Logistyka pisząc pracę pt. "Obsługa międzynarodowych obrotów ładunkowych przez transport lotniczy". W latach 2009 - 2012 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie nauk ekonomicznych - ekonomii.

 

Dnia 7 lipca 2011 roku został wszczęty przewód doktorski pt.: "Sposoby zwiększania wartości usługi dla pasażera komunikacji miejskiej na przykładzie Szczecina".

 

W roku akademickim 2011/2012 była uczestnikiem studiów podyplomowych pt.: Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro". Studia ukończyła z wyróżnieniem najlepszego absolwenta czego efektem było otrzymanie dyplomu okolicznościowego Ministra Finansów RP.

 

We wrześniu 2014 roku zajęła I miejsce w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Doświadczenie zdobywała pracując w:

 • 2010 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;
 • 2009 roku w firmie Trans Maerka Polska Sp. z o.o. jako spedytor/logistyk;
 • 2005 roku w Banku Pekao S.A. VI Oddział w Szczecinie.

 

Mgr Kłos - Adamkiewicz w okresie czerwiec - wrzesień 2012 odbyła staż naukowy w ramach programu ERASMUS w Londynie. Praca ta dotyczyła aspektów związanych z planowaniem transportu miejskiego w dwóch gminach Londynu: London Borough of Hounslow oraz London Borough of Islington.

 

W latach 2006-2009 była członkiem, a później prezesem Studenckiego Koła Naukowego Transportu (KNT). Obecnie pełni rolę opiekuna pomocniczego Koła.

 

W okresie czerwiec 2011 - czerwiec 2014 była koordynatorem projektu ADVANCE dotyczącego Audytu i certyfikacji zrównoważonych planów mobilności miejskiej realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin.

 

Jest kierownikem Laboratorium badań nad transportem i zrównoważoną mobilnością TransLab.

 

Jest członkiem Zarządu i Wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Oddział Szczecin) na okres kadencji 2014 - 2018 oraz członkiem i sekretarzem Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

 

Pozostałe projekty krajowe i międzynarodowe:

 • autorka Opracowania pn. „Planu Mobilności Miejskiej Urzędu Miasta Szczecin” (luty – czerwiec 2014);
 • koordynator zespołu przygotowującego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Szczecin w latach 2014-2025” na zlecenie UM Szczecin (2013-2014);
 • pełnienie roli koordynatora działań z zakresu promocji zrównoważonej mobilności– CIVIT-NET (od maja 2014 r.);
 • członek zespołu konsultacyjnego projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego (od października 2012 r.);
 • członek zespołu realizującego grant MNiSW N112 368440 pt.: Modele funkcjonowania transportu regionalnego w Polsce" (kierownik: prof. Elżbieta Załoga);
 • luty 2011 - październik 2011 - członek zespołu mającego za zadanie przygotowanie i opracowanie informacji w projekcie "Inland water transport in the Baltic Sea Region (BSR) Transportation System";
 • marzec 2011 - czerwiec 2011 - członek zespołu przygotowującego analizę danych i informacji w projekcie "SuperGreen - supporting EU's Freight Transport Logistics Action Plan on Green Corridors";
 • 12-13.04.2011 r. - organizacja przy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin międzynarodowych warsztatów dofinansowanych w ramach europejskiego funduszu CIVITAS Catalist pt.:"Inżynieria ruchu rowerowego - projektowanie, organizacja ruchu i planowanie przestrzenne";
 • grudzień 2010 - kwiecień 2011 - koordynator od strony polskiego partnera (we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin) prac przygotowawczych do wniosku aplikacyjnego inicjatywy CIVITAS Plus w konsorcjum miast - Szczecin, Burgas, Adana i Cardiff;
 • marzec 2010 - grudzień 2010 - członek zespołu opracowującego potencjalny rozwój koncepcji "zielonych korytarzy" w Polsce i Europie;
 • luty 2010 - czerwiec 2010 - członek zespołu pracującego nad projektem "TransBaltic" dotyczącego analizy obecnego systemu transportowego Polski w zakresie rozwoju transportu państw bałtyckich;
 • czerwiec 2008 - lipiec 2008 - członek zespołu przygotowującego informacje dotyczące analizy lokalizacji budowy granicznej przeprawy mostowej przez Odrę w okolicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą;
 • listopad 2007 - czerwiec 2008 - członek zepołu projektu dotyczącego sieci TEN-T w Polsce (projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej);
 • maj 2008 - czerwiec 2008 - przygotowanie w ramach zespołu studium wykonalności dla przewozów intermodalnych naczep siodłowych w technice Modalohr i RoLa na przykładowych trasach Rzepin-Suwałki i Rzepin - Małaszewice (studium przygotowane na zlecenie PKP Cargo);
 • luty 2006 - kwiecień 2007 - członek zespołu projektu"Baltic Gateway Project" dotyczącego przejazdów pojazdów ciężarowych na połnocy Polski (projekt realizowany na zlecenie Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście).

 

Przebyte kursy i umiejętności:

 • maj 2014 - uczestnik kursu szkoleniowego dotyczącego obsługi programu ArcGIS;
 • posiadane kwalifikacje audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N/OHSAS 18001;
 • certyfikat z języka angielskiego - FCE;
 • marzec 2013 - uczestnik kursu szkoleniowego dotyczącego obsługi programu CUBE (Zintegrowane narzędzie modelowania sieci transportowych i wielkości potoków ruchu);
 • maj - czerwiec 2011 r. - uczestnik kursu szkoleniowego dotyczącego obsługi programu MapInfo (narzędzie służące tworzeniu map, ich edycji i analizie);
 • certyfikat z języka angielskiego - ETS TOEIC Certificate of Achievement, Test of English for International Communication;
 • inne kursy dokształcające w zakresie sposobów komunikowania i prezentacji.

 

W lutym 2014 roku uzyskała stypendium w ramach projektu "BRing. Nauki społeczne dla gospodarki".

W marcu 2013 roku otrzymała stypendium naukowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja".

 

Dodatkowe aktywności:

 • sekretarz redakcji dla ZN nr 792, PTiL nr 24: „Pasażerski transport regionalny w Polsce. Ocena systemu i koncepcja zmian”, Szczecin 2013;
 • sekretarz redakcji Zeszytów Naukowych z seri Problemy Transportu i Logistyki wydawanych po konferencji Euro-Trans (2014, 2013 i 2010);
 • sekretarz redakcji Zeszytów Naukowych z okazji 65-lecia Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu (2010);
 • pomoc w organizacji licznych konferencji (np. Euro-Trans) , seminariów (np. Pasażerski transport regionalny - współczesne wyzwania)  i debat odbywających się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.

 

Głównymi obszarami zainteresowań naukowych są:

 • transport lotniczy;
 • transport miejski;
 • polityka transportowa Unii Europejskiej;
 • działania optymalizacyjne w transporcie (głównie samochodowym i lotniczym).

 

Magister Kłos-Adamkiewicz można zastać w pokoju 315, tel. 91 44-34-50

E-mail - zuzanna.klos@wzieu.pl