A A A

dr Tomasz Kwarciński

 

Książki, podręczniki, skrypty:
 1. Przewodnik do rynku usług transportowych. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008. współautor E. Załoga

 

Spis artykułów opublikowanych w latach 2009-2012:

 

 1. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w aspekcie europejskiej polityki transportowej. W: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Red. E. Załoga ZN US nr 535, Ekonomiczne Problemy Usług nr 32. Szczecin 2009.
 2. Kształtowanie relacji makroekonomicznych sektora transportu w Polsce w okresie transformacji. Zeszyt  Naukowy US nr 523 Problemy Transportu i Logistyki nr 6, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2009. (współautor A. Kwarcińska).
 3. Wybrane aspekty konkurencyjności zakładu usług naprawczych. W: Jurnal of modern technologies in transport. Zeszyt nr 4 Transport i motoryzacja w dobie kryzysu, WSTE w Szczecinie. Szczecin 2009.
 4. Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej firmie sektora TSL. Red B. Filipiak, A. Panasiuk. Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków. Wyd. C. H. Beck  Warszawa 2009 (współautor D. Milewski).
 5. Sektor usług a transport. Zeszyty Naukowe US nr 528 Problemy Transportu i Logistyki nr 7. Transport. Historia i współczesność. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009. (współautor A. Kwarcińska).
 6. Historia Konferencji EUROTRANS (do 2007 TRANSLOG). W: Innowacje w transporcie. technologie, procesy, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Eurotrans 2009. Wyd. Print Group.
 7. Dostępność transportowa – podejście teoretyczne i praktyczne W: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red E. Załoga. ZN US nr 538 Ekonomiczne Problemy Usług nr 33. Szczecin 2009.
 8. Kształtowanie sieci dróg krajowych województwa zachodniopomorskiego w aspekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zeszyty Naukowe US „Problemy Transportu i Logistyki” nr 8. Szczecin 2010.
 9. Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego transportu w świetle wyników międzynarodowej konferencji Translog 2007. Zeszyty Naukowe US nr 565 Problemy Transportu i Logistyki nr 8, Szczecin 2010. (współautor E. Załoga)
 10. Moi Mistrzowie – Profesor Waldemar Grzywacz i Profesor Elżbieta Załoga. W: 65 Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki transportu. Przeszłość – Teraźniejszość - Przyszłość. Zeszyt naukowy z serii Problemy Transportu i Logistyki nr 13, Szczecin 2010.
 11. Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący efektywność i konkurencyjność regionu. Red M. Michałowska Efektywność transportu w teorii i praktyce. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 12. Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. ZN nr 603, Ekonomiczne Problemy Usług nr 603 Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika Red E. Załoga, B. Liberadzki. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 13. Konkurencyjność jako paradygmat rozwoju przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku na przykładzie zakładu usług naprawczych samochodów osobowych ZN US nr 601, Problemy transport i logistyki nr 11, Szczecin 2010.
 14. Regularne linie autobusowe jako czynnik kształtujący dostępność usług transportowych. Zeszyty Naukowe US nr 599, Problemy Transportu i Logistyki nr 9, Szczecin 2011.
 15. Szczecińska szkoła ekonomiki transportu Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Najważniejsze są spotkania. Przegląd Uniwersytecki 2011, nr 1-3. (współautor E. Załoga).
 16. Autorstwo rozdziału The transportation availability as the Evaluation Criterion of a transportation system w monografii Contemporary transportation systems. selected theoretical and practical problems. culture of mobility. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.