A A A

dr Tomasz Kwarciński

Doktor Tomasz Kwarciński jest zatrudniony na Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku adiunkta od 1999 roku.

Tytuł zawodowy magistra zdobył w 1999 (temat: Perspektywy rozwoju sieci autostrad w Polsce), a w lutym 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Tytuł pracy doktorskiej: Konkurencyjność polskich spedytorów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską.

 

W 2002 i 2003 roku uczestniczył w Seminarium naukowym pt. „Soziale Marktwirtschaft und europäische Integration” (Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska) zorganizowanym przez Fundację L. Erharda oraz PTE w Warszawie. Seminarium odbyło się we Vlotho (Niemcy). Uczestnictwo to jest potwierdzone certyfikatem.

Dr Kwarciński ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi.

 

 

Był Ekspertem Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w dziedzinie infrastruktura drogowa, infrastruktura transportowa – transport publiczny. W tym okresie ocenie podlegały wnioski w ramach podziałania 2.1.1. oraz 2.1.2.

 

 

Dr Kwarciński brał udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nt.: Zlecanie świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.

 

Wyróżnienia :

  • Nagroda zespołowa III stopnia przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, Szczecin 14 października 2006 r.;
  • Wyróżnienie Dziekana za rok akademicki 2006/2007 za wkład naukowy WZiEU, za pracę przy organizacji Konferencji Naukowej TRANSLOG oraz za zaangażowanie w organizację Jubileuszu 75-lecia Profesora Waldemara Grzywacza. Szczecin 4 października 2007.

 

Zainteresowanie naukowe dr Kwarcińskiego to przede wszystkim:

 

  • Polityka społeczno-gospodarcza,
  • polityka transportowa,
  • transport regionalny.

 

Dr Kwarcińskiego można zastać w pokoju 326, tel. 91 44-43-155

E-mail - tomasz.kwarcinski@wzieu.pl