A A A

dr hab. Dariusz Milewski, prof. US

 

Spis artykułów opublikowanych w latach 2005-2011:

 

 1. Kwarciński T., Milewski D., Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego po integracji Polski z UE, XIV Międzynarodowa Konferencja Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej, Sopot 2005.
 2. Milewski D., Czynniki sukcesu transportu multimodalnego na przykładzie projektu IRIS, Przegląd Komunikacyjny nr 6 2005
 3. Milewski D., Koncepcja „kolejowych ciężarówek” jako szansa na zwiększenie konkurencyjności transportu intermodalnego, Logistyka nr 1 2005.
 4. Milewski D., Optymalizacja w logistyce w warunkach globalizacji, Logistyka nr 3 2005.
 5. Kwarciński T., Załoga E., Milewski D., Współczesne zależności między transportem a rozwojem społecznym, II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin 8 grudnia 2005.
 6. Milewski D., Problemy optymalizacji łańcuchów transportowych, V Międzynarodowa Konferencja „Zintegrowane łańcuchy transportowe – przesłanki i warunki rozwoju” - TRANSLOG 2005.
 7. Milewski D., Milewska B., The LOVOS system as a decision making process supporting tool in transport and logistics, Konferencja Międzynarodowa "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ" INFOTRANS, Pardubice 21-22 Wrzesień 2005.
 8. Milewski D., Warunki stosowania ideii optymalizacji w podejmowaniu decyzji logistycznych, Konferencja Naukowa: „Rola logistyki w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie”, Akademia Rolnicza, Szczecin 08.12.2005.
 9. Milewski D., Optymalizacja całopojazdowych przewozów w transporcie samochodowym, Zeszyty Naukowe Stargardinum 2006.
 10. Milewski D., Praktyczne aspekty teoretycznej ekonomiki transportu, Logistyka 1/2006.
 11. Milewski D., K. Wiktorowski, Możliwości wykorzystania metod heurystycznych do rozwiązania problemów jakościowych, ZNUS nr 2/2006.
 12. Milewski D., Ekonomiczne aspekty wdrażania telematyki w transporcie, „Współczesne procesy i zjawiska w transporcie”, ZNUS „Ekonomiczne Problemy Usług”, Szczecin nr 6 2006
 13. D. Milewski, Modele logistyczne jako narzędzie optymalizacji złożonych problemów logistycznych, Gospodarka Materiałowa &Logistyka nr 7-8/2006.
 14. Milewski D., Problematyka optymalizacji przewozów całopojazdowych, Logistyka 3/2007.
 15. Milewski D., Zależność między wielkością dostawy a zapasem bezpieczeństwa, Gospodarka Materiałowa &Logistyka nr 1/2007.
 16. Kwarciński T., Milewski D., Modele transportowe jako narzędzie podejmowania decyzji w polityce transportowej, wystąpienie na: XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Katedr Transportu i Logistyki - Nowe trendy w transporcie i logistyce. Symbioza jakości transportu i ekologii, Sopot 2007.
 17. Milewski D., Wpływ nowoczesnych technologii na efektywność ekonomiczną transportu, Zeszyty Naukowe US – nr 4 „Problemy transportu i logistyki”, Szczecin 2007.
 18. Milewski D., Transport ładunków ponadnormatywnych jako przykład kompleksowości problemów podejmowania decyzji w transporcie, VII Międzynarodowa Konferencja „Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013” - TRANSLOG 2007.
 19. Milewski D., Optymalizacja dostaw w sieci dystrybucji, Gospodarka Materiałowa &Logistyka nr 6/2007.
 20. Załoga E. , Kwarciński T., Milewski D., Problems of functioning of transport on urban terrain, International Conference “PUBLIC PASSENGER TRANSPORT 2007”, 4 - 5 December 2007, Bratislava.
 21. Milewski D., Matematyczno – ekonomiczny model efektywności czasu dostawy, „Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu” w: ”Ekonomiczne Problemy Usług”, ZNUS Szczecin nr 17 2008.
 22. Milewski D., Kłos Z., Znaczenie portów lotniczych w Polsce – ich rozwój i wpływ na regiony, Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego Zeszyty Naukowe nr 491 Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008
 23. Milewski D., Modele efektywności procesów w towarowym transporcie intermodalnym, Konferencja EUROTRANS 2008
 24. Milewski D., Kwarciński T., Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej firmie sektora TSL, Przedsiębiorstwo usługowe. Case study, Wydawnictwo Beck, 2009
 25. Milewski D., Możliwości stosowania modeli jako narzędzie optymalizacyjne w logistyce i transporcie, konferencja EUROTRANS 2009
 26. Milewski D., Międzynarodowe usługi spedycyjne, MIĘDZYNARODOWE USŁUGI LOGISTYCZNE, Konferencja Naukowa, 20 listopada 2009, WYŻSZA SZKOŁA CŁA I LOGISTYKI ORAZ INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
 27. Milewski D., Model efektywności przewozów całopojazdowych, Zeszyty Naukowe US 2009
 28. Milewski D., Optymalizacja dostaw w dystrybucji towarów – wybór między strategią „ssania” a „tłoczenia”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2009
 29. Milewski D., Uwarunkowania podejmowania optymalnych decyzji w planowaniu tras przewozów, ZNUS nr 523 PTiL nr 6, Szczecin 2009
 30. Milewski D., Kwarciński T., Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej firmie sektora TSL, W: Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009
 31. Milewski D., Możliwości stosowania modeli jako narzędzie optymalizacji w logistyce i transporcie. ZNUS nr 602 PTiL nr 12, Szczecin 2010
 32. Milewski D., Współczesny międzynarodowy rynek usług spedycyjnych. W: Międzynarodowe usługi logistyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2010
 33. Milewski D. Rozwiązywanie problemów z transportem ładunków ponadnormatywnych przykładem kompleksowego podejścia do podejmowania decyzji, ZNUS nr 565, PTiL nr 8, Szczecin 2010
 34. Milewski D., Optymalizacja wyboru sposobu przewozu przesyłek drobnych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2011
 35. Milewski D., Buras T., Uwarunkowania praktyczne w optymalizacji procesów dostaw przesyłek, Logistyka nr 4/2011

 

Badania statutowe:

 

 1. Z. Załoga, D. Milewski, T. Kwarciński, Transport a rozwój społeczno – gospodarczy, Badania statutowe, Szczecin 2006.
 2. Z. Załoga, D. Milewski, T. Kwarciński, Transport a rozwój społeczno – gospodarczy, Badania statutowe, Szczecin 2007.
 3. Z. Załoga, D. Milewski, WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY, etap III, Badania statutowe, Szczecin 2008
 4. D. Milewski, Tomasz Kwarciński, Arkadiusz Drewnowski, WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY, etap IV, Badania statutowe, Szczecin 2009