A A A

dr hab. Dariusz Milewski, prof. US

 

Profesor Dariusz Milewski jest zatrudniony na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie na stanowisku wykładowcy od 1.04.1993.


Tytuł zawodowy magistra w specjalności ekonomika i organizacja transportu uzyskał w 1993 roku na dawnym Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Stopień naukowy doktora w dziedzinie logistyki uzyskał w 1998 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Tytuł: „Determinanty poziomu zapasów w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w świetle logistyki”. W 2015 roku zakończył procedurę habilitacyjną przygotowując pracę pt.Relacje procesów transportowych i magazynowych w przedsiębiorstwach przemysłowych jako czynnik efektywności”


W latach 2001 – 2002 dr Milewski pracował w Wyższej Szkole Zarządzania, gdzie prowadził przedmioty: Logistyka, Zarządzanie Produkcją.

W latach 2006 -2007 pracował w Stargardzkiej Szkole Wyższej - "Stargardinum" (Stargard Szczeciński). Prowadzone przedmioty: Spedycja, Gospodarka Magazynowa, Ładunkoznastwo, Transport Pasażerski.

Dr Milewski odbywał staż doktorancki - w Techniska Hogskola w Geoteborgu w Szwecji (4,5 miesięca, 1995) oraz firmie spedycyjnej C. Hartwig. Dodatkowo odbywał staże i wizyty w firmach Billspedition, Arla, Ada, Estrella, Goeteborg Kex, Polska Żegluga Morska, Agrofirma Witkowo, PZZ Stargard oraz Cukrowni Kluczewo.

 

Od 2003 roku jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego Transportu.

 

Od 2009 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Grant - CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - SE-412 96 GÖTEBORG, SWEDEN – 1995
 • Escola Europea de Short Sea Shipping (Barcelona, Genoa) – 09.2006
 • Consortium for Integrated Project STRALOS (6 FP EU application) 2005,
 • National Projects’ Coordinators Meeting (EUREKA LOGCHAIN), Kaunas 2004, Vienna 2005, Brussels 2005, Helsinki 2006,
 • International Mobil Conference “Traffic without borders – without limits”, Duisburg, Koln, Zons Germany 2002, trilateral cooperation – Poland, Germany, Hungary
 • Pobyt w Technische Universitat Dresden, Fakultet Verkehrswissenschaften „Friedrich List”, Institut fur Wirtschaft und Verkehr 15-19.04.2005
 • Wykłady na Uniwersytecie w Żylinie (Słowacja) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Transportu i Komunikacji - 20.03.2006 do 26.03.2006 r.

 

 

Doświadczenie praktyczne i zawodowe dr Milewski zdobywał w:

 • 1995 r. – Sternal International (firma handlowa)
 • 1996 r. – Sterna (firma produkcyjna) – kierownik marketingu
 • 1997 r. – Luxpol (firma produkcyjna) – kierownik handlu zagranicznego
 • 1998 r. – QM Mentor (firma konsultingowa) – konsultant i audytor systemów jakości
 • 2000 r. - Vimag Sp. z o.o. Consulting & Investment Consulting, Konsultant i audytor Systemów Zarządzania Jakością, Wdrażanie Systemów Jakości
 • 2000 r. – Interline (firma spedycyjna) – spedytor

 

Działalność międzynarodowa:

1.    Udział w spotkaniach roboczych EUREKA Umbrella Logchain:

 • Wiedeń - spotkanie w Austriackim Ministerstwie Transportu, Innowacji I Technologii w dniach 16-17.06.2005.
 • Helsinki (Finlandia) - Fińskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji 08.06 - 09.06.2006
 • Santander (Hiszpania) – AUTORIDAS PORTUARIA DE SANTANDER 20.06 - 22.06.2007

2.    Udział w  międzynarodowym konsortium STRALOS (projekt „Koncepcja zrównoważonego transportu towarowego i logistyki dla pan – europejskiej sieci korytarzy”, przyznanego w ramach 6. PR – Priorytet VI, Akronim STRALOS (Decyzja nr 129/E-341/SPB/Współpraca z PR UE/DWM 676/2003 zlecona przez MNiI Warszawa).

3. Warsztaty Short Sea Shipping Operation w Barcelonie, organizowanych przez Escola Europea de Short Sea Shipping w dniach 30.09 – 03.10.2006.

4. Wizyty w zagranicznych ośrodkach

 • Technische Universitat Dresden, Fakultet Verkehrswissenschaften „Friedrich List”, Institut fur Wirtschaft und Verkehr - 15-19.04.2005
 • Uniwersytet w Żylinie (Słowacja) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Transportu i Komunikacji -20.03.2006 -  26.03.2006 r. (wykłady)
 • Politechnika Berlińska - 2009

 

Przy realizacji grantów badawczych dr Milewski opracował następujące programy komputerowe, które stanowią elektroniczne modele decyzyjne:

 1. „Model systemu logistyczno – produkcyjnego” (grant badawczy MNiSzW: Model system logistyczno – produkcyjnego, nr N N115 267635, 2008 - 2009)
 2. „Optymalizacja przewozów całopojazdowych” (grant badawczy MNiSzW: Model system logistyczno – produkcyjnego, nr N N115 267635, 2008 - 2009)
 3. „Model systemu logistycznego Polski” (grant badawczy MNiSzW: Model systemu logistycznego Polski jako droga do Komodalności transportu w Unii Europejskiej, nr R10 0027 06/2009, 2009 – 2011)

 

Dr Milewski posiada certyfikat audytora Systemów Zarządzania Jakością normy ISO 9001:2000. W związku z tym wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością ISO 9000:2000 przeprowadził w następujących firmach:

 • Eurocargo Gdynia (spedycja);
 • Eurocargo Gdańsk (spedycja);
 • Teleprojmont Szczecin (telekomunikacja);
 • Teletom Szczecin (telekomunikacja);
 • SPPK (komunikacja miejska);
 • Respol sp. Z o.o. (firma handlowa).

 

Dodatkowe doświadczenia doktor zdobywał podczas:

 • Współpracy z praktyką gospodarczą w zakresie wdrażania metod optymalizacyjnych w branży TSL – Vos Logistics Polska, Cargo69;
 • Badań nad programami optymalizacyjnymi dla firm transportowo - logistycznych;
 • Udziału w badaniach komunikacji miejskiej miasta Szczecina;
 • uczestnictwa jako członek zespołu doradców ds. tworzenia polityki transportowej Szczecina;
 • badań komunikacji miejskiej n zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w 2005 r.;
 • uczestnictwa jako ekspert w panelu ekspertów w ramach badania "Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Kraju 2020;
 • uczestnictwa jako ekspert w badaniu ankietowym European Strategy Transport Technology Plan (STTP).

W roku 2005 dr Milewski został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi.

 

Główne obszary zainteresowań naukowych dr Milewskiego to:

 • logistyka,
 • transport,
 • zarządzanie produkcją,
 • projektowanie procesów,
 • optymalizacja,
 • metody zwiększania efektywności,
 • modelowanie.

 

 

Dr Milewskiego można zastać w pokoju 326, tel. 91 44-43-155

E-mail - dariusz.milewski@wzieu.pl