A A A

dr Emilia Kuciaba

 

 

Spis artykułów opublikowanych w latach 2009-2012:

 

 1. E. Dudek: Dostępność transportowa w polskich i wspólnotowych programach działania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne  Problemy Usług, nr 538, Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne nr 33, Szczecin 2009, s. 275-286.
 2. E. Kuciaba, A. Wysocka: Efektywność społeczna transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach,  Efektywność transportu w teorii i praktyce, Katowice 2010, s. 23-33.
 3. E. Kuciaba: Inteligentne systemy transportowe jako obszar polityki Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 601, Problemy Transportu i Logistyki nr 11, Red. E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s.109-120.
 4. E. Załoga, E. Kuciaba: Wybrane aspekty mobilności społeczeństwa europejskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 599. Problemy Transportu i Logistyki nr 9, Szczecin 2010, s. 99-112.
 5. E. Kuciaba: Znaczenie polityki spójności dla rozwoju transportu w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 603, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 59, Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, Red. E. Załoga, B. Liberadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 159-170.
 6. E. Kuciaba: Znaczenie zawodności rynku oraz roli państwa w polityce transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 575, Ekonomiczne Problemy Usług nr 46, Młodzi Ekonomiści wobec kryzysu. Sektor usług. Innowacje. Marketing, Red. B. Filipiak, A. Panasiuk, E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 155-162.
 7. E. Kuciaba: Selected Problems of Operation of the Inland Water Transportation, Contemporary transportation systems, Selected theoretical and practical problems, Modelling of change In transportation subsystems, Edited by R. Janecki, S. Krawiec, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 207-216.
 8. E Kuciaba:. Tendencje rozwoju europejskiej floty rzecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki nr 14. Red. E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, (w druku)
 9. E. Załoga, E. Kuciaba: Przesłanki włączenia żeglugi śródlądowej w zintegrowane łańcuchy transportowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 (w druku)
 10. E. Kuciaba: Reforma finansowania dróg wodnych w Niemczech w aspekcie konkurencyjności żeglugi śródlądowej, X Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2011 Konkurencyjny i zrównoważony transport – po kryzysie, co dalej?., Logistyka nr 2-2012, forma elektroniczna.
 11. E. Kuciaba: Instrumenty wsparcia finansowego żeglugi śródlądowej jako czynnik rozwoju systemu transportowego na przykładzie Niemiec, Konferencja Naukowe pt. Współczesne uwarunkowania  rozwoju transportu w regionach, Szczyrk 28-29.11.2011 Monografia (w druku)
 12. E. Kuciaba: Żegluga śródlądowa w obsłudze potrzeb pasażerskich, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Pasażerski transport regionalny – współczesne wyzwania, Red. E. Załoga, (w druku)

 

 

Badania statutowe:

 

 1. „Wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy” Etap IV, Uniwersytet Szczeciński, WZiEU, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, 2009. – członek zespołu badawczego