A A A

dr Agnieszka Gozdek

Spis artykułów opublikowanych w latach 2007-2012:

 1. Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. W: Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Konferencja Translog 2007. Szczecin 2007. (współautor A. Drewnowski)
 2. Wybrane aspekty wartości czasu w transporcie i logistyce. W: „Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu” Ekonomiczne Problemy Usług nr 17, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 494. Szczecin 2008.
 3. Znaczenie czasu w procesach transportowych. Warszawa, EURO-TRANS 2008. (współautor W. Wojan)
 4. Komunikacja miejska w Szczecinie wobec potrzeb osób niepełnosprawnych. W: „Gospodarka w dobie globalizacji – usługi, decyzje, innowacje”. Ekonomiczne Problemy Usług nr 24, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 507. Szczecin 2008.
 5. Transport gospodarczy jako czynnik kształtujący popyt na usługi transportowe. ZNUS (współautor E. Załoga)
 6. The growth of cooperation significance in transport processes with the participation of railways in connection with the restructuring of PKP enterprise. ZNUS ’Service Management’ nr 5. (współautor A. Drewnowski)
 7. Analiza porównawcza dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Red. Naukowa E. Załoga: „Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne”. Szczecin 2009. ZNUS nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33 (współautor A. Nerć-Pełka),
 8. Kryzys na rynku transportu drogowego rzeczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2009. ZNUS (współautor J. Gębski)
 9. Problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Etap III. Ogólna koncepcja funkcjonowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych z uwzględnieniem linii o małym natężeniu przewozów. (zespół badawczy: E. Załoga, A. Drewnowski, A. Wysocka). Badania Statutowe US, Szczecin 2008.
 10. Efektywność społeczna transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju. (współautor E. Kuciaba) (złożony do druku w ZN Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009),
 11. Współczesne przedsiębiorstwo transportowe wobec zmian w otoczeniu. II Międzynarodowa Konferencja Naukowej pt. „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia” (Instytut Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, kwiecień 2010).
 12. Kierunki doskonalenia procesów transportowych w obsłudze ładunków branży chemicznej, Logistyka 5/2011
 13. Problems of development of a transportation system. The significance of transportation for own purposes for the national transportation system. W: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. Modelling of change in transportation systems. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
 14. Ocena wpływu kryzysu gospodarczego na działalność sektora TSL z wykorzystaniem LPI (logistics performance index), Logistyka 2/2012 (współautor: Mariusz Sowa)
 15. Oferta przewozowa polskich i zagranicznych przewoźników w regionalnych portach lotniczych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. ZNUS nr 713, PTiL nr 16, Szczecin 2012 (współautor: Zuzanna Kłos)