A A A

dr Agnieszka Gozdek

Doktor Agnieszka Gozdek jest zatrudniona na stanowisku asystenta od 2007 roku.

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł magistra na specjalności Ekonomika i Organizacja Transportu uzyskała na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Posiada również licencjat na kierunku filologia angielska w zakresie językoznawstwa zdobyty na Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Szczecinie. W 2009 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, a w 2010 roku studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. 4 lipca 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora. Tytuł rozprawy: „Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce”.

 

Doświadczenie zawodowe dr Gozdek zdobywała:

 • Od 5 lutego 2012 do 11 lutego 2012 r. – stażu naukowy na Uniwersytecie M. Romera w Wilnie;
 • Od września 2011 r. do stycznia 2012 r. – staż praktyczny w firmie spedycyjnej w Szczecinie,
 • Od 5 lutego 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. - staż praktyczny w dziale spedycyjno - logistycznym Starmot Sp. z o.o., Szczecin
 • Od 13 lutego 2006 r. do 19 maja 2006 r. - staż w ramach programu UE Leonardo da Vinci Viajes SerConTur Macarena, Sevilla
 • Od 15 lipca 2004 r. do 5 sierpnia 2004 r. - praktyka w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 

Dr Gozdek odbyła następujące kursy i szkolenia:

 

 • Szkolenie: Zarządzanie transportem krajowym i międzynarodowym w przedsiębiorstwie. (Warszawa, kwiecień 2010)
 • Kurs: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – od sem. letniego 2009 r. do teraz

W latach 2010 - 2012 dr Gozdek realizowała grant promotorski N N112 344338 pt.: "Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce".

Zainteresowania naukowe dr Wysockiej to przede wszystkim:

 • ekonomika transportu,
 • transport ze szczególnym uwzględnieniem transportu samochodowego,
 • procesy transportowe,
 • wpływ transportu na środowisko,
 • unijna polityka transportowa

 

Dr Gozdek można zastać w pokoju 320, tel. 91 44-43-152

E-mail - agnieszka.gozdek@wzieu.pl